20 1829 03
Sensoren.
Voor elke toepassing de juiste sensor. De   meest   gebruikte   sensor   is   de   volumetrische,   dit   omdat   deze   op   een   relatief   goedkope   manier   een   volledig   lokaal kan gaan beveiligen. Het type van sensor kan gaan van passief infrarood tot verschillende dual modellen. Aan de hand van het risico gaan we dan ook de juiste sensor adviseren. Magneetcontacten zijn een ideale beveiliging voor perimetrisch te gaan werken. Hierdoor   zijn   deuren,   ramen   en   poorten   beveiligd   tegen   het   openen   en   kan   men   in   het   gebouw   nog   rondlopen   zonder alarm te maken. Glasbreuk   is   een   goede   aanvulling   voor   de   magneetcontacten   hierdoor   zal   het   alarm   in   werking   treden   als   ergens   een raam wordt gebroken. Deze worden ook vaak in etalage gebruikt, men kan hier het alarm steeds ingeschakeld laten als hogere beveiliging. Opject   beveiliging,   is   letterlijk   een   bepaald   iets   gaan   beveiligen   zoals   een   kluis,   maar   ook   kunstwerken   ed.   behoren tot de verschillende mogelijkheden. Ook hier kan men het alarm ingeschakeld laten als men aanwezig is in het gebouw. Overval   beveiliging,   dit   zijn   meestal   drukknoppen   die   op   verschillende   plaatsen   worden   gezet   en   bij   activeren   de meldkamer de nodige aktie doen nemen. Dit kan bijvoorbeeld ook door een bepaalde code te gebruiken. Buitendetectie   is handig om schade aan een gebouw of woning te beperken.