20 1829 03
Toegangscontrole.
Een   goede   controle   van   we   er   binnen   of   buiten   gaat   is   belangrijk   zoals   ook   het   beheer   van   wie   er   allemaal toegang heeft, dit tijdelijk of langer. Via verschillende niveau’s kan je zelf bepalen wie waar, op welk moment en hoe binnen mag. Nadien kan je opvragen waar een bepaalde badge gebruikt is. Mogelijk om toeganscontrole te doen via badge, vingerscan, handscan, ... Om   nog   een   betere   veiligheid   te   creêren   kan   er   een   foto   worden   toegevoegt   aan   het   systeem,   zo   kan   bijvoorbeeld een bewaker een vergelijk gaan doen met de persoon die wel degelijk aanwezig is en zo verder toegang geven. Weten   wie   er   allemaal   in   het   gebouw   is,   vaak   werken   er   diverse   mensen   zowel   binnen   als   buiten,   bezoekers komen en gaan zo is het bij een evacuatie vaak niet duidelijk hoeveel mensen er juist aanwezig zijn. Het systeem houd alle gegevens bij en zo kan er telkens een print worden gemaakt indien dit nodig zou zijn. Ook   naar   personeel   kan   je   perfect   kijken   wie   hoe   lang   aanwezig   is   geweest   en   op   welke   dagen   naar   verwerking van uren kan dit een enorm voordeel zijn. Toegangscontrole   moet   niet   noodzakelijk   groot   zijn   met   een   basis   systeem   kan   je   eigenlijk   al   enorm   veel   doen   en indien het nodig zou zijn kan alles op een eenvoudige manier worden aangepast. Paxton en Rosslare twee merken die hun degelijkheid al ruim hebben bewezen.